Tips voor ouders

Als ouder(s) krijgt u tijdens de opvoeding te maken met onderwerpen die veel vragen oproepen. Het gaat o.a. om vragen over alcohol, drugs, gamen en roken. Hoe gaat u hier mee om? Laat u uw kind experimenteren of stelt u grenzen?

Wij bieden u onderstaande tips en informatie: