Nieuwsgierige tieners

In de pubertijd zijn er veel factoren van invloed op het gedrag van uw kind. Deze factoren liggen zowel bij uw kind als buiten uw kind om. Als ouder is het goed om deze factoren te kennen. Het puberbrein is nog volop in ontwikkeling waardoor jongeren niet goed in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken en de gevolgen van hun handelen te overzien. Hierdoor kan het lijken of ze veel van wat u ze heeft geprobeerd bij te brengen totaal zijn vergeten. Of het maken van keuzes door uw tiener is voor u als ouder niet navolgbaar. Het basisschoolkind is ineens veranderd is een onnavolgbare tiener….

Achtergronden

Om uw tiener beter te begrijpen, kan meer kennis over de ontwikkeling van het puberbrein u helpen. Daarnaast kan goed geïnformeerd zijn over de factoren die invloed hebben op het gedrag van uw tiener u helpen uw kind beter te begrijpen. Beter begrip leidt tot een makkelijker gesprek met uw kind. Indien u als ouder weet waarom uw kind op een bepaalde wijze handelt, kan dat eveneens helpend zijn in het gesprek. Uw tiener heeft namelijk niet altijd op alle factoren invloed! Daarom vindt u in dit deel van de website hier meer informatie over.

Signalen

Vanwege de (vrij) plotseling optredende gedragsveranderingen van uw tieners, ontstaan vragen. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Wat doet mijn kind? Doet hij/zie iets wat ik liever niet heb? Hoe kom ik daar dan achter? Zie ik iets over het hoofd? Op welke signalen kan ik letten? Hoe ga ik dit bespreken zonder gedoe? We gaan hier in dit menu uitgebreid op in.