Het signaleringsproces

Het signaleringsproces bestaat uit zes stappen. Het is niet de bedoeling om de zes stappen op deze manier te doorlopen maar achteraf zal je deze stappen wel herkennen.

Stap 1 Waarnemen - Er valt wat op aan de leerling. Hij/zij vertoont gedrag wat anders is.

Stap 2 Herkennen - Het gedrag dat de leerling vertoont is niet normaal.

Stap 3 Interpreteren - Misschien heeft het iets te maken met alcohol of met drugs? Of iets anders?

Stap 4 Toetsen - Vraag het na bij collega's. Zijn zij iets opgevallen? En zien zij dit ook?

Stap 5 Het gesprek voeren - Ga het gesprek aan met de leerling

Stap 6 Analyseren - Wat is er precies aan de hand? Is er een probleem? En zo ja, voor wie?