Medicatie

Wat is medicatie?

Sommige medicatie wordt ook wel eens als drugs gebruikt. Je kunt dan denken aan middelen die psychoactieve stoffen bevatten bijv. slaap en kalmeringsmiddelen, heftige pijnstillers en stimulerende middelen.


​​​​​​​

De meest bekende vormen van medicatie die als drugs gebruikt worden zijn de opioïden, benzodiazepinen en amfetaminen. Vaak zijn deze middelen niet afkomstig van de apotheek of via het medische circuit maar worden ze bij de dealer ingekocht.

Opioïden

Dit zijn synthetische middelen die sterk lijken op opium. In tegenstelling tot bijv. heroïne zijn deze middelen niet afkomstig van de papaver plant maar in het laboratorium ontwikkeld.
De meeste bekende opioïden zijn Fentanyl, morfine, oxycodon en tramadol. De meeste van deze middelen worden voorgeschreven als zeer sterke pijnstiller na bijv. een operatie of bij kankerpatiënten.

Opioïden zijn sterke verdovende middelen die direct hun werking hebben op de hersenen. Namelijk het verdoven van pijn en bewustzijn. Ze verlagen de ademhaling en het functioneren van het hart kan worden verstoord.
De werking mag dan lijken op die van de opiaten zoals heroïne maar ze zijn in werkelijkheid honderden malen sterker dan de heroïne die op straat verkrijgbaar is. Het grootste risico is hierdoor ook overdosering.
Daarnaast kan het gebruik leiden tot lichamelijke en psychische afhankelijkheid en dus verslaving.
​​​​​​​

Benzodiazepines

Benzodiazepines zijn kalmerende middelen met een verdovend effect. Zij worden door artsen voorgeschreven bij verschillende klachten, o.a. slapeloosheid, angststoornissen, parkinson en epilepsie. Ook worden ze gebruikt bij stoornissen in het alcoholgebruik.

Er zijn verschillende soorten benzodiazepines die worden voorgeschreven bijv. diazepam, temazepam, lorazepam. Veelal eindigt de naam op …pam of pan maar er zijn uitzonderingen.

Ook worden deze middelen wel eens gebruikt door drugsgebruikers en zien we dat verslaving aan de benzodiazepines voorkomt wanneer het niet onder begeleiding van een arts wordt voorgeschreven.
 

Benzodiazepines geven een kalmerend, verdoofd, roesachtig effect. Ze worden door gebruikers van stimulerende middelen wel eens gebruik om de stimulerende effecten wat terug te dringen bijv. om weer te kunnen slapen na het uitgaan.
Bij verdovende middelen zoals heroïne en GHB worden benzodiazepines vooral ingezet als middelen om bijv. de afkickverschijnselen van het andere middel te verminderen.

Effecten die het middel verder nog heeft zijn het afvlakken van emoties, ontspanning, verminderd concentratie vermogen, vergeetachtigheid, afname libido en ontremming  
Ook worden deze middelen wel eens gebruikt als zelfmedicatie om rustiger te worden of angsten terug te dringen.

Ondanks dat het middelen zijn die ook door een arts worden voorgeschreven is de kans op verslaving bij langdurig gebruik (langer dan 3-4 weken) erg groot. Gebruikers hebben vrij snel het idee dat zij meer nodig hebben en gaan dan ook meer gebruiken. Zomaar stoppen zorgt voor vrij ernstige afkickverschijnselen zoals angsten, verwardheid en hallucinaties.

Bij een overdosis wordt de ademhaling sterk onderdrukt wat kan leiden tot een coma.

Andere risico’s zijn het afnemen van de spierspanning waardoor er een grotere kans is op vallen, trillen, overgevoeligheid, hoofdpijn, daling lichaamstemperatuur, toename van de eetlust en moeite met concentratie waardoor deelnemen in het verkeer gevaarlijke situaties kan opleveren.

ADHD medicatie.

Voor mensen gediagnosticeerd met ADHD zijn er drie verschillende geneesmiddelengroepen beschikbaar die kunnen ondersteunen bij de beperkingen die iemand ervaart in het functioneren. In eerste instantie wordt er altijd gekeken naar gedragstherapie voordat er met medicatie wordt gestart. De medicatie die het meest wordt voorgeschreven is afkomstig uit de groep Methylfenidaat.  Je kunt hierbij denken aan Ritalin en Concerta maar ook aan Equasium, Kinecteen en Medikinet.

De tweede groep zijn de Atomoxetine waaronder Strattera valt. De derde groep is Dexamfetamine. Middelen als Amfexa, Dexamfetamine FNA en Tentin vallen onder deze groep.

Alle medicatie voor ADHD is nauw verbonden met het middel amfetamine wat beter bekend staat als speed.

Deze middelen staan op de opiumlijst 1 maar vallen ook onder de geneesmiddelenwet. Dat betekend dat de middelen op doktersvoorschrift gebruikt mogen worden.

​​​​​​​

Wat is de werking van medicijnen?

Wat al deze groepen gemeen hebben is hun stimulerende werking op de hersenen en het zenuwstelsel. Het zal in de hersenen van iemand met ADHD ervoor zorgen dat bepaalde delen van de hersenen beter gaan werken zoals impulscontrole en aandacht en concentratie. Hierdoor wordt je rustiger en kan je beter je aandacht ergens bij houden.

Wanneer deze middelen zonder recept en indicatie worden gebruikt zal de gebruiker in eerste instantie voelen dat de hartslag omhoog gaat en zijn zij minder snel vermoeid. Ook wordt er benoemd dat je beter kan functioneren, je beter kunt focussen en langer door kunt gaan. Het stimulerende effect van de middelen wordt steeds meer voelbaar naarmate de dosering hoger wordt. In hele hoge doseringen zal het effect aanvoelen als het gebruik van amfetamine/speed.

Wat zijn de risico's bij medicijngebruik?

Het gebruiken van medicatie zonder recept brengt altijd risico’s met zich mee. Er is namelijk geen arts die mee kijkt naar de juiste dosering van het middel en het juiste middel. Er is een reden dat er verschillende geneesmiddelgroepen worden gebruikt voor de ondersteuning bij ADHD, niet elke persoon reageert hetzelfde op een bepaald middel.

De risico’s van deze stimulerende middelen zijn:

 • Hartkloppingen
 • Slaapproblemen
 • Verminderde eetlust
 • Hoofdpijn
 • Nervositeit
 • Misselijkheid
 • Toenemen van de lichaamstemperatuur
 • Droge mond
 • Overdosering met als gevolg: opwinding, agressie, koorts en achterdocht.

Wat is Ritalin?

Ritalin is een medicijn wat onder andere wordt voorgeschreven bij ADHD. De werkzame stof in Ritalin in Methylfenidaat. Deze stof is nauw verwant met amfetamine. Ook de werking is vergelijkbaar met amfetamine, maar dan minder sterk. Ook houden de effecten minder lang aan.

Ritalin staat op lijst I van de Opiumwet, maar valt ook onder de Geneesmiddelenwet. Dit betekent dat Ritalin alleen op doktersvoorschrift gebruikt mag worden volgens de voorgeschreven dosis. Recepten worden gecontroleerd door zowel de apotheek als  de  Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid.

Vormen

Ritalin kan zowel geslikt als gesnoven worden. Het snuiven van Ritalin komt minder vaak voor.

Werking

Ritalin verhoogt het vermogen tot concentratie en heeft een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Hierdoor worden mensen met ADHD rustiger en zijn zij minder snel afgeleid. Gebruikers die Ritalin gebruiken zonder recept, merken in eerste instantie een versnelde hartslag en voelen zich minder vermoeid. Andere  genoemde redenen voor oneigenlijk gebruik van Ritalin zijn: beter functioneren,  beter focussen en langer door kunnen gaan. In hogere doseringen voelen de effecten ongeveer hetzelfde aan als amfetamine.

Risico’s

Het gebruiken van Ritalin zonder recept brengt risico’s met zich mee, zoals:

 • Hartkloppingen
 • ​​​​​​​Slaapproblemen
 • Verminderde eetlust
 • Hoofdpijn
 • Nervositeit
 • Misselijkheid
 • Droge mond

Ritalin gebruiken zonder recept vergroot de kans tot overdosering. Gebruikers kunnen dan last krijgen van opwinding, agressie, koorts en achterdocht. Er zijn dodelijke toevallen bekend.