Alcoholgebruik jongeren

In Nederland drinkt een groot aantal mensen wel eens alcohol. Onder jongeren zien we echter een daling van alcoholgebruik. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wetwijziging van de leeftijd waarop je alcohol mag kopen. Daarnaast is er steeds meer bekend over de schadelijkheid van alcohol, met name voor jongeren.

Ondanks de daling kan het aantal jongeren dat onder de 18 jaar alcohol gedronken hebben nog steeds verder omlaag. 47% van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben ooit alcohol gedronken.

Locatie waar alcohol gedronken wordt

Van de scholieren zegt 38% alcohol te krijgen van vrienden, gevolgd door 24% die dit van hun ouders krijgen. Dit is ook terug te zien in de locatie waar de alcohol gedronken wordt. Bij anderen thuis is de meest genoemde locatie bij zowel jongens als meisjes. Daarna volgt thuis en de discotheek/club.

Aantal glazen en binge drinken

In het figuur hieronder is terug te zien hoeveel glazen de scholieren in de maand voorafgaand aan het onderzoek hebben gedronken. Het verschil tussen jongens en meisjes is minimaal.

Van de 12 jarige heeft het meerendeel nog geen alcohol gedronken, maar heeft ook zo'n 34% al wel kennis gemaakt met alcohol. Ook alcoholvrije consumpties worden op jonge leeftijd al genuttigd. 39% van de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 heeft hier al kennis mee gemaakt.

Bij de 16e jarige wordt zichtbaar dat de alcoholconsumptie in het weekend toeneemt. Waar 1-4 glazen bij 15 jarige het meest wordt aangegeven, is dit bij 16 jarige 5-10 glazen. Ook het percentage 11-20 en >20 neemt aanzienlijk toe. Als dit vergeleken wordt met het aantal standaard glazen waarbij jongeren in coma kunnen raken, is dit riskant.

Binge drinken is het drinken van 5 of meer standaard glazen alcohol op één gelegenheid. 1 op de 5 scholieren heeft in de afgelopen maand hier aan voldaan. Het verschil in binge drinken tussen jongens en meisjes is nihil. De verschillen in leeftijd zijn wel groter, met name de sterke toename vanaf 14 jaar.

Bron: Jeugd en riskant gedrag (Trimbos instituut, 2019)