Wel of niet over middelen praten?

Veel ouders vragen zich af óf ze met hun kind over roken, drinken, gokken, gamen en drugsgebruik moeten praten. En vervolgens hoe ze dat dan moeten doen. Met pubers praten is immers niet altijd even makkelijk.

Wel of niet praten?

Wel praten! Maar niet alleen over dingen die fout gaan, zorgen of problemen.

Wanneer u regelmatig gesprekken voert over de dingen die uw kind bezig houden, ook over de kleine, gewone of leuke dingen, dan is het voor uw kind gewoon dat er gepraat wordt. Zorg er wel voor dat u praat op momenten dat je daar allebei de tijd voor hebt.

Hoe dan?

Begin bij voorkeur al met praten over thema’s rond gezondheid, leefstijl en middelengebruik als uw kind nog op de basisschool zit. Op dat moment is de invloed van vrienden/vriendinnen nog minder groot en de leeftijd waarop geëxperimenteerd wordt is nog niet bereikt.

  • Kies een geschikt moment: ga in gesprek als een thema als roken, drinken, gokken of iets anders aan de orde is – bijvoorbeeld op school of op televisie. Zorg er ook voor dat jullie de tijd hebben. Stel het gesprek uit als één van jullie nog 5 minuten heeft, moe of geïrriteerd is of het komt op een andere manier niet uit. Liever wat minder vaak een goed gesprek, dan vaak een praatje even tussendoor. Dat laatste komt bij kinderen niet aan.

  • Luister naar uw kind en (ver)oordeel niet meteen. Het risico van (ver)oordelen is dat uw kind zich niet serieus genomen voelt en niet open is. Probeer zo veel mogelijk een discussie te vermijden, dus kijk uit met ‘ja maar’.

  • Laat waardering blijken voor positieve dingen, dingen die uw kind goed doet. Bijvoorbeeld als uw kind zich aan afspraken houdt, zijn best doet op school, lief is voor een ander, enzovoort.

  • Als u ongerust bent, bespreek dat dan. Benoem in dat geval concreet waarover u zich zorgen maakt en waarom. Vraag uw kind naar zijn mening en probeer rustig te luisteren. Zorg ook dat u goed geïnformeerd het gesprek ingaat, dus oriënteert u zich op middelengebruik, gokken of gamen, als uw ongerustheid daarover gaat.

  • Wees duidelijk. Stel regels, grenzen en maak afspraken. Leg uit waarom u de regels stelt of afspraken maakt en handhaaf deze regels of afspraken consequent. Ga bij overtreding van de regels niet in de discussie. Regels zijn regels. En pubers zijn heel handig in het verkopen van smoesjes. Laat u zich niet verleiden tot een discussie.

  • Verbieden van drinken en drugsgebruik werkt wel bij jongeren onder de 16 tot 18 jaar. Verbieden werkt niet meer bij jongeren die al regelmatig iets gebruiken. Afspraken maken over hoeveelheden, tijdstippen geeft dan vaak beter resultaat. Voor roken geldt dat u afspraken kunt maken met uw kind.

Als praten niet meer helpt

Als u vermoedt dat uw kind problemen heeft met alcohol, drugs, roken, gamen of gokken, maar het lukt niet om met uw kind in gesprek te komen, schakel dan gerust hulp in.

Op deze site hebben we een aantal tips gegeven over hoe u zaken aan kunt pakken. Ondanks dat kan het gebeuren dat dit bij uw kind gewoon niet werkt. Het kan zijn dat hij of zij net een andere aanpak nodig heeft of dat er al zodanige problemen zijn dat hulp noodzakelijk is. Wees dan niet bang om die hulp in te schakelen. Hulp vragen is zeker geen teken van zwakte of tekortkomen, maar juist van kracht en betrokkenheid. U wilt dat het met uw kind (weer) goed gaat.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u bellen met Youz verslavingszorg, 088 358 09 60 (bereikbaar op kantoortijden) of via preventie@youz.nl.