Praktische tips

Heb je vermoedens dat een leerling drinkt of gebruikt? Bereid een gesprek dan goed voor. Het is ook mogelijk om professionele ondersteuning in te schakelen. En gesprek vraagt wat van je vaardigheden om de opening met de leerling te krijgen en te houden.

Professionele hulp inschakelen?

Tips voor het gesprek

  • ga – mits dat niet in strijd is met de regels op school – eerst het gesprek aan met de leerling zelf. Schakel niet direct ouders of politie in.
  • wees onbevooroordeeld en stel je zo open mogelijk op naar de leerling toe.
  • zorg dat je de leerling positief benadert.
  • neem in je gesprek het woord ‘verslaving’ niet in de mond. Een jongere zal dan snel geneigd zijn te ontkennen dat hij problemen heeft.
  • een docent heeft een voorbeeldfunctie, vragen over jouw gebruik kunnen door leerlingen gesteld worden. Zorg ervoor dat je hier een goed antwoord op terug hebt.
  • waarschuwen of informatie geven is niet voldoende. Dit zorgt meestal niet voor gedragsverandering.
  • als een jongere je vraagt om het niet verder te vertellen, stem daar dan niet mee in. Als je geheimhouding belooft, kom je mogelijk in contact met problemen van diegene waar je wel degelijk iets mee moet doen. Je kunt zo’n belofte dus nooit waarmaken.