Overzien en beslissen

Jongeren zijn nog niet goed in staat om zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze zijn ook niet goed in staat om weloverwogen keuzes te maken en de gevolgen van hun handelen te overzien.

Kiezen

Als jongeren hierin worden begeleid, dan helpt u ze 'domme' keuzes te voorkomen. Vooral jonge tieners moeten (nog) leren om vooruit te denken, te plannen, besluiten te nemen en na te denken over de gevolgen van de keuzes die ze maken. Als ouder kunt u helpen door veel met uw kind te praten en te vragen wat ze van bepaalde dingen vinden. U kunt ze met vragen stimuleren om weldoordacht na te denken en afwegingen te maken. Een aantal tips:

  • Praat met uw kind en probeer hem of haar te stimuleren door keuzemogelijkheden voor te leggen. Spreek deze mogelijkheden en eventuele gevolgen samen door. Denk hierin met uw zoon of dochter mee, stel vragen en verduidelijk de gevolgen van de verschillende mogelijkheden. Zo leert uw kind beslissingen te nemen door vooraf na te denken en door voor- en nadelen af te wegen, gevolgen te overzien en dan keuzes te maken.
  • Stel haalbare doelen, stel regels en leg uw tiener uit waarom.
  • Praat met ouders van vrienden/vriendinnen en wissel onderling de gehanteerde regels uit
  • Bedenk dat er verschillen zijn in de ontwikkeling en in het tempo van verschillende jongeren. Dat betekent dat niet iedere jongere van dezelfde leeftijd dezelfde vaardigheden bezit of even snel zal leren.