Uw houding bepalen tabbed

Bij wat oudere jongeren die nog nooit gebruikt hebben, kunt u wel bespreken dat u het belangrijk vindt dat ze niet gaan gebruiken en waarom u dat vindt. Leg uit waarom u afspraken maakt en spreek af wat de gevolgen zijn als uw kind zich niet aan de afspraken houdt.

Het onderwerp bespreken

Bespreek met uw kind de voor- en nadelen van roken, drinken of drugsgebruik. Probeer daarbij niet te praten over ‘later’, maar houdt het dichtbij de beleving van uw kind. Voorbeelden van nadelen zijn dat de huid lelijk wordt van roken, dat roken stinkt, dat je niet lekker ruikt als je veel drinkt, dat dronken mensen heel vervelend zijn, dat je sneller dingen doet waar je spijt van hebt als je gedronken hebt, dat je je geleerde huiswerk slechter onthoudt als je blowt. Zoek daartoe ook informatie op, zodat u goed beslagen ten ijs komt (kijk ook op www.maakjekeus.nl waar jongeren hierover geïnformeerd worden).

Twee kanten aan het verhaal

Besteed eventueel ook aandacht aan de prettige gevolgen van gebruik, zoals het feit dat veel mensen het gezellig vinden om te drinken, dat het makkelijker een praatje maken is, dat het gezamenlijk in een lachstuip liggen onder invloed van een jointje erg leuk kan zijn. Er zou namelijk nooit iemand ook maar iets gebruiken als er alleen maar negatieve gevolgen aan zaten. Als u die positieve kanten niet benoemt, heeft u kans dat uw kind de boodschap niet serieus neemt.

Bepaal uw standpunt

Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips:

 • Kies als ouders samen regels voor het gezin. Betrek de kinderen in dit proces. Kinderen zijn meer geneigd regels te volgen als ze er zelf ook iets over hebben kunnen zeggen.
 • Leg als ouder uit waarom u een bepaalde regel stelt.
 • Bepaal als ouders vooraf consequenties voor het overtreden van de regels.
 • Vertel uw puber hoe u tegenover alcoholgebruik staat.
 • Hanteer de norm ‘geen alcohol voor minderjarigen’. Nix 18.

Stellen van Regels: Kies een goed moment!

Tips over het bespreken van de regels.

 • Vraag niet aan uw kind of hij wil doen wat u zegt, maar vertel wat u verwacht.
 • Stel en bespreek duidelijke, passende en logische regels met uw kinderen.
 • Stel regels resoluut en vriendelijk.
 • Leg aan uw puber de reden uit van uw standpunt of de regel die u stelt.
 • Spreek het gedrag aan, veroordeel uw kind niet (ik-boodschap).
 • Zoek naar een passende gelegenheid.
 • Herhaal de regels.
 • Begin met de beloningen en ga vervolgens over naar de straffen (consequenties).

Toezicht houden

 • Weet waar uw kind is, met wie, wat hij doet en wanneer hij thuis komt.
 • Leer de ouders van de vrienden van uw kinderen kennen.
 • Betrek pubers (meer) bij het vaststellen van regels en consequenties wanneer zij ouder worden.
 • Stel regels ten aanzien van ‘geen alcohol onder de 18 jaar’ vroeg, voordat kinderen 11-12 jaar zijn.

Tip

Overleg hierover met andere ouders, wanneer de hele vriendengroep dezelfde afspraken thuis heeft, zijn ze eerder geneigd ze na te leven.

Wanneer uw kind al wel experimenteert, dan werkt verbieden waarschijnlijk niet meer, tenzij het experimenteren nog maar net begonnen is.

Afspraken maken

Als verbieden niet meer werkt, maak dan afspraken over gebruik, hoeveelheid en tijdstippen. Bijvoorbeeld niet drinken doordeweeks, hooguit 1 of 2 glazen in de weekenden, alleen een joint op zaterdag, niet als er de volgende dag een wedstrijd gespeeld, een toest gemaakt moet worden, enzovoort. Soms werken compromissen het beste.

Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips:

 • Kies als ouders samen regels voor het gezin.
 • Bepaal als ouders vooraf consequenties voor het overtreden van de regels (zowel thuis als buiten, tijdens feestjes, etc).
 • ‘Nix 18’ is het advies en de richtlijn. Houdt deze in het vizier bij het maken van afspraken. Als u toestaat dat er gedronken mag worden, zijn kinderen minder geneigd zelf grenzen te stellen.

Consequent blijven

Houdt u in ieder geval consequent aan de afspraken die jullie gemaakt hebben. Verbind consequenties aan het wel of niet naleven van de afspraken, dus een beloning als het goed gaat, een vervelende consequentie als het niet lukt. Zeker in het begin kan het goed werken om die beloningen en consequenties bijvoorbeeld per week te vast te stellen, dan zijn de perioden te overzien. Later kunt u ;de tijdsperioden uitbreiden.

Tip

Ga bij overtreding van de regels niet in de discussie. Regels zijn regels. En pubers zijn heel handig in het verkopen van smoesjes. Laat u dus niet verleiden tot een discussie.

Maakt u zich zorgen om uw eigen drinkgedrag? Doe de zelftest op www.alcoholenik.nl