Bespreekbaar maken

Het is goed om het onderwerp drank, roken en drugs bespreekbaar te maken in je klas. Hieronder volgen een aantal tips die je daarbij kunt meenemen.

Ga na wat je eigen houding is inzake drank en drugs

Jouw houding ten opzichte van roken, alcohol en drugs zal gemakkelijk naar voren komen in het gesprek met je leerlingen. Als je faliekant tegen bent, zullen jongeren dat snel merken en zullen ze niet zo openhartig zijn. Als je jouw mening echter heel joviaal brengt, zal een latere boodschap over gezondheidsschade weer minder goed overkomen. Jouw houding is dus van grote invloed op hoe de boodschap overkomt.

Wees ook voorbereid op vragen over je eigen gebruik. Je leerlingen zullen al snel vragen wat jij van tabak, drank en drugs vindt en of jij zelf ook rookt, drinkt of gebruikt.

Wees bewust van je eigen vaardigheden en kennis over het onderwerp

Als je het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan met een jongen over zijn of haar gebruik, zoek dan iemand die dat eerder heeft gedaan. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de afdeling Preventie van Youz. Zij kunnen één op één in gesprek gaan met jongeren over hun gebruik.

Je hoeft niet alles te weten als het gaat om drugs. Mogelijk is dat het juist een ingang om met een jongere te spreken. ‘Joh, kan jij mij wat vertellen over ‘binge drinken?’ Als je echter voelt dat je kennis niet voldoende is en je wordt daardoor onzeker, laat je dan goed informeren. Op deze site vind je bijvoorbeeld veel informatie over de verschillende middelen. Of schakel een collega in die er meer van weet. Je kunt ook een training regelen op je school voor jezelf en collega’s.

Iemand anders inschakelen is altijd beter dan niets doen.

Ga na hoe de regels op school zijn inzake drugs en drank

Als er een goed en duidelijk beleid is, wordt handelen makkelijker. Geef je leerlingen ook aan wat dit beleid voor hen inhoudt.

Wanneer er niet voldoende duidelijke kaders zijn binnen school, maak dit dan bespreekbaar binnen je team.

'Nee' zeggen

Jongeren weten vaak heel veel over drank en drugs. Maar wanneer het fout gaat zien ze het verband niet met henzelf. Het is belangrijk dat leerlingen kijken naar wat ze van roken, drugs en alcohol vinden en wat ze ermee willen doen. Hierin is het belangrijk dat ze worden ondersteund in het ‘nee’ zeggen.