Online pesten

Dat pesten niet alleen maar op het schoolplein gebeurt zien we jammer genoeg steeds vaker aan de berichten in de media. Maar wat maakt dat pesten online zo vaak voorkomt? Allereerst nemen jongeren berichten op het internet te makkelijk aan voor de waarheid. Ze zijn (nog) niet kritisch en reageren vanuit hun emotie. Zo worden er over en weer harde opmerkingen geplaatst die door anderen weer worden gedeeld.

Lage drempel

Ook is de drempel laag om mee te doen aan online pesten. Je hebt degene over wie het gaat namelijk niet in persoon voor je, waardoor een opmerking snel en makkelijk is gemaakt. Ook is de reactie van de ander niet zichtbaar en kan er dus niet ingeschat worden wat de opmerking te weeg brengt. Zo kan iemand het slachtoffer worden van online pestgedrag zonder dat de ‘aanstichter’ goed beseft wat hij doet.

Ook niet online

Veel ouders worstelen met de vraag hoe ze hun kinderen kunnen behoeden voor online pesten. Maar als ouder moet u zich ook realiseren dat uw kind misschien meedoet met online pesten. Wijs w kinderen er daarom op dat zij wat ze op het schoolplein niet doen, ook niet online moeten doen. Zo brengt u het gesprek op gang en kunt u uitvinden of uw kind hier wel eens mee te maken heeft gehad.

Meer informatie

Zoekt u of uw kind hulp bij het online pesten of een ander vervelende online kwestie? Kijk dan op de website van Meldknop.nl. Hier zijn praktische tips te vinden over hoe om te gaan met de desbetreffende onderwerpen.

Wilt u meer over het onderwerp lezen? Kijk dan ook eens op de website van Media Opvoeding. Op de website van Media Opvoedinig worden vragen van ouders en docenten door een deskundig panel beantwoord.

Opgroeiende tieners