Roken

Veel mensen denken dat het merendeel van de jongeren tijdens hun middelbare schooltijd rookt. Het tegendeel is echter waar. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 20% van de jongeren rookt.

Bron: Jeugd en riskant gedrag (Trimbos instituut, 2019)

Wel is het zo dat vooral jongeren die geen of lager onderwijs volgen roken. In tegenstelling tot jongeren die op HAVO of VWO zitten waar veel minder wordt gerookt. Hieronder in de tabel is het verschil inzichtelijk gemaakt. 20% van de VMBO basis leerling heeft in 2017 ooit gerookt ten opzichte van 12% van de leerlingen die VWO volgden.

Bron: Jeugd en riskant gedrag (Trimbos instituut, 2019)

Onderzoek wijst uit dat de meeste jongeren beginnen met roken voordat ze 16 jaar zijn. De kans dat ze daarna nog beginnen met roken is klein.

Maak uw punt duidelijk

Het is algemeen bekend dat roken slecht voor je is, alleen kijken jongeren doorgaans niet naar de lange termijn. Dat zij niet verder kijken heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Daarom is het als ouder beter om te voorkomen dat uw kind begint met roken dan dat uw kind al rookt en u ze moet overtuigen te stoppen!

Voorkomen dat uw kind begint met roken:

  • Uw kind informeren over de gevaren van roken (rond groep 7/8 van de basisschool);
  • Samen oefenen hoe ze 'nee’ zeggen tegen vrienden die een sigaret aanbieden;
  • Consequenties bespreken wanneer een jongere zou beginnen met roken.

Handelen als u ontdekt dat uw kind rookt:

  • Teleurstelling delen (boosheid is geen goed moment om het gesprek aan te gaan);
  • Vragen waarom uw kind deze keuze heeft gemaakt;
  • Nogmaals wijzen op de nadelen en gevaren voor de gezondheid (ook de korte termijn!);
  • Samen bepalen hoe nu verder. Grenzen stellen;
  • Alsnog of weer de AntiPeukenPas van Stivoro invullen.

Bekijk de schadelijke gevolgen van roken.

Opgroeiende tieners