Componence Asset List

28 september 2023

Foto_Lieke.webp
Als het gaat om de schadelijkheid van alcohol zijn Nederlandse jongeren (10-17 jaar) beter op de hoogte in vergelijking met volwassenen. Waar 27% van de volwassenen bij alcohol aan het woord ”ongezond” denkt, denkt 39% van de jongeren hier aan.

Als het gaat om de schadelijkheid van alcohol zijn Nederlandse jongeren (10-17 jaar) beter op de hoogte in vergelijking met volwassenen. Waar 27% van de volwassenen bij alcohol aan het woord ”ongezond” denkt, denkt 39% van de jongeren hier aan.

Dit blijkt uit een gepubliceerd onderzoek. De Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding lanceerden eerder dit jaar de campagne ‘Op je gezondheid?’. Het doel van dit onderzoek is om bewustwording te creëren voor de relatie tussen alcohol en kanker. Ook willen ze graag een samenleving creëren waarin het normaal en makkelijk is voor jongeren om geen alcohol te drinken. Dit draagt bij aan het realiseren van de Gezonde Generatie.

In Nederland drinken jongeren al rond hun 13e jaar* voor het eerst alcohol. De omgeving speelt hierin een grote rol: hoe volwassenen omgaan met alcohol heeft effect op hoe jongeren tegen alcohol aankijken. Jongeren (10-17 jaar) zich meer bewust zijn van de schadelijke effecten van alcohol op hun gezondheid, maar dit beeld wordt wel steeds positiever richting hun 18e levensjaar. Dan wordt alcohol meer geassocieerd met “gezellig”.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut** blijkt dat ouders die drinken in het bijzijn van hun kinderen de kans vergroten dat hun kinderen op (te) jonge leeftijd alcohol gaan drinken en op latere leeftijd meer drinken. Ook blijkt dat kinderen die hun ouders zien drinken, gemiddeld positievere verwachtingen ontwikkelen over alcoholgebruik vergeleken met kinderen die hun ouders niet zien drinken. Daarnaast weten we dat het zien van alcoholreclames en de beschikbaarheid en prijs van alcohol hierbij ook een rol speelt**. 

Onderzoek: Hoe denken Nederlandse jongeren over alcohol?

Voor het initiatief de gezonde Generatie heeft onderzoeksbureau MarketResponse een kwantitatief onderzoek verricht onder ruim 1200 Nederlandse jongeren tussen de 10-17 jaar. Er werd onderzocht wat zij over alcohol weten en hoe zij erover denken. 

Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat:  

  • Jongeren hebben een wisselend beeld van alcohol. Er wordt het meest gedacht aan een feestje (50%) en iets voor volwassenen (48%), maar ongezond (39%) en vies (33%) worden ook genoemd. Opvallend is dat naarmate ze richting de 18 jaar gaan, ze positiever worden over alcohol. Van de 10- en 11-jarigen vindt 13% dat alcohol gezellig is en bij 16- en 17-jarigen is dat maar liefst 52%. 
  • Jongeren van 14 en ouder die wel eens alcohol drinken, denken vaker dat een feestje met alcohol gezelliger is (47%) ten opzichte van volwassenen (35%). Ze zien minder dat alcohol kan leiden tot vervelende situaties tussen mensen (jeugd 47% en volwassenen 61%).  
  • Jongeren zijn zich wel meer bewust van de schadelijkheid van alcohol ten opzichte van volwassenen. Jongeren weten bijvoorbeeld vaker dat 1 glas alcohol per dag drinken ongezond is (73%) in vergelijking met volwassenen (47%).  

*Bron: Trimbos, cijfers alcoholgebruik jongeren
** Bron: Trimbos, factsheet ‘Zien drinken doet drinken?’

Bron artikel: Hoe schadelijk is alcohol? Cijfers onder jongeren (kwf.nl)