Componence Asset List

07 juli 2021

cms_visual_1802.png_1408431663_199x199.png

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:
Tabak, XTC, amfetamine en lachgas zijn minder gebruikt door uitgaanders dan in 2019.
Cannabis, cocaine, ketamine en 2C-B, paddo’s, truffels en LSD waren stabiel ten opzichte van 2019.
3-MMC is het enige middel dat meer gebruikers had in 2020 dan in 2019.

Het gehele artikel kan je hier terug lezen.

Behoefte aan ondersteuning

Negen op de tien uitgaanders voelen zich geïsoleerd en 70,6% gaf aan behoefte te hebben aan ondersteuning op bijvoorbeeld het gebied van sociaal contact, dagstructuur en- activiteiten of het omgaan met een negatieve stemming.

Niet alleen in dit artikel is er aandacht voor de psychische gezondheid van de jeugd. Wil je hierover meer weten dit zijn de meest recente artikelen: