Componence Asset List

31 december 2022

adam-wilson-6UIonphZA5o-unsplash.jpg
Rond de jaarwisseling heeft de spoedeisende hulp het vooral druk met alcohol en drugsgevallen. Op elke vuurwerkgevonde komen 10 alcholgerelateerde letselgevallen binnen.

Jong en oud wordt beneveld binnengebracht op oudjaarsavond. Vaak zijn dit verwondingen door valpartijen bijvoorbeeld van fiets of trap. Onder jongeren komen juist vaker de alcholvergifitingen voor.  De spoedeisende hulp zet zich schrap. Juist de hele jonge alcholgebruikers zijn vaak de heftigste patiënten

De gevolgend van alcholgebruik kost de maatschappij jaarlijks miljarden. Uit een onderzoek in 2013 bleek dat de opbrengst vanuit accijnzen bij lange na niet opwegen tegen de kosten die het rijk jaarlijks maakt.