Componence Asset List

29 september 2021

Alcohol-voorbeeldfunctie-1.jpg

Het verkopen van alcohol aan minderjarige blijft een probleem waar men zich niet altijd bewust van is. Dit jaar is er ook veel aandacht voor alcoholverkoop aan jongeren bij sportkantines. Begin oktober start de NIXzonderID campagne waar er wordt ingespeeld op de bewustwording van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop.

In 2018 is er getoetst of sportverenigingen de leeftijdsgrens van 18 jaar goed handhaven. In bijna 80% van de gevallen werd er alcohol geschonken aan minderjarigen. Bij sommige sportverenigingen heerst er nog weinig bewustzijn over alcoholgebruik onder minderjarigen. Wanneer jongeren voor hun 15e beginnen met alcohol drinken is het risico op alcoholverslaving vier keer zo groot als wanneer iemand dit nog enkele jaren uitstelt. Uiteraard is helemaal geen alcohol drinken de beste en meest verstandige keuze.

Van 4 tot 18 oktober loopt de NIXzonderID campagne waar er bij horeca en sportkantines aandacht is voor de leeftijdsgrens van alcoholgebruik. Youz, de organisatie die zich bezig houdt met preventie van alcohol en roken in Zuid Holland, gaat langs bij sportverenigingen om materialen voor de NIX18 campagne langs te brengen. Bij het langsbrengen spreken medewerkers van Youz met het barpersoneel over hun ervaringen. Sportverenigingen die moeite hebben met het handhaven van de NIX18 grens kunnen extra ondersteuning krijgen via de sportcode 2.0. Medewerkers van Youz preventie hebben trainingen om het barpersoneel te trainingen om deze regels te handhaven. Daarnaast kan de omgeving van jongeren bereikt worden door middel van ouderavonden. Op deze manier werken we samen naar een gezondere en veiligere omgeving om te sporten.

Klik hier voor meer informatie over NIXzonderID