Go to top
Sla inhoud over

Als uw kind (nog) niet experimenteert

Bij wat oudere jongeren die nog nooit gebruikt hebben, kunt u wel bespreken dat u het belangrijk vindt dat ze niet gaan gebruiken en waarom u dat vindt. Leg uit waarom u afspraken maakt en spreek af wat de gevolgen zijn als uw kind zich niet aan de afspraken houdt.

Het onderwerp bespreken

Bespreek met uw kind de voor- en nadelen van roken, drinken of drugsgebruik. Probeer daarbij niet te praten over ‘later’, maar houdt het dichtbij de beleving van uw kind. Voorbeelden van nadelen zijn dat de huid lelijk wordt van roken, dat roken stinkt, dat je niet lekker ruikt als je veel drinkt, dat dronken mensen heel vervelend zijn, dat je sneller dingen doet waar je spijt van hebt als je gedronken hebt, dat je je geleerde huiswerk slechter onthoudt als je blowt. Zoek daartoe ook informatie op, zodat u goed beslagen ten ijs komt (kijk ook op www.maakjekeus.nl waar jongeren hierover geïnformeerd worden).

Twee kanten aan het verhaal

Besteed eventueel ook aandacht aan de prettige gevolgen van gebruik, zoals het feit dat veel mensen het gezellig vinden om te drinken, dat het makkelijker een praatje maken is, dat het gezamenlijk in een lachstuip liggen onder invloed van een jointje erg leuk kan zijn. Er zou namelijk nooit iemand ook maar iets gebruiken als er alleen maar negatieve gevolgen aan zaten. Als u die positieve kanten niet benoemt, heeft u kans dat uw kind de boodschap niet serieus neemt.

Bepaal uw standpunt

Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips:

 • Kies als ouders samen regels voor het gezin. Betrek de kinderen in dit proces. Kinderen zijn meer geneigd regels te volgen als ze er zelf ook iets over hebben kunnen zeggen.
 • Leg als ouder uit waarom u een bepaalde regel stelt.
 • Bepaal als ouders vooraf consequenties voor het overtreden van de regels.
 • Vertel uw puber hoe u tegenover alcoholgebruik staat.
 • Hanteer de norm ‘geen alcohol voor minderjarigen’. Nix 18.

Stellen van Regels: Kies een goed moment!

Tips over het bespreken van de regels.

 • Vraag niet aan uw kind of hij wil doen wat u zegt, maar vertel wat u verwacht.
 • Stel en bespreek duidelijke, passende en logische regels met uw kinderen.
 • Stel regels resoluut en vriendelijk.
 • Leg aan uw puber de reden uit van uw standpunt of de regel die u stelt.
 • Spreek het gedrag aan, veroordeel uw kind niet (ik-boodschap).
 • Zoek naar een passende gelegenheid.
 • Herhaal de regels.
 • Begin met de beloningen en ga vervolgens over naar de straffen (consequenties).

Toezicht houden

 • Weet waar uw kind is, met wie, wat hij doet en wanneer hij thuis komt.
 • Leer de ouders van de vrienden van uw kinderen kennen.
 • Betrek pubers (meer) bij het vaststellen van regels en consequenties wanneer zij ouder worden.
 • Stel regels ten aanzien van ‘geen alcohol onder de 18 jaar’ vroeg, voordat kinderen 11-12 jaar zijn.

Tip

Overleg hierover met andere ouders, wanneer de hele vriendengroep dezelfde afspraken thuis heeft, zijn ze eerder geneigd ze na te leven.

HELP, een puber!

Heeft u als ouder nog invloed op het rook- en drinkgedrag van uw kind? Het Trimbos Instituut heeft in samenwerking met Quest ‘Blad van NIX’ ontwikkeld. Een magazine met tips en tricks voor ouders met pubers.

> Lees meer