Go to top
Sla inhoud over

Lichamelijke schade door e-sigaretten

27 augustus 2019

De eerste stad in de Verenigde Staten die de verkoop van e-sigaretten aan jongeren, jonger dan 18 jaar, verbiedt is San Francisco. Deze stad wil met dit verbod de verkoop van vaporizers aan banden leggen om een nieuwe generatie kinderen in San Francisco te beschermen tegen de verslaving aan nicotine, aldus stadsadvocaat Dennis Herrera.

In Nederland geldt 18 jaar als minimale leeftijd bij het kopen van een e-sigaret. Volgens de Food and Drug Administration  (FDA) helpt deze maatregel bij het terugdringen van de alarmerende stijging van tabaksconsumptie onder jongeren.

Martin van Rijn, de oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloot in 2018 dat aan minderjarigen geen e-sigaretten meer verkocht mochten worden. Een studie van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet zien dat er soms schadelijke en soms kankerverwekkende stoffen in zitten, en dat niet bewezen is dat de e-sigaret helpt met het stoppen bij ‘gewoon roken’.

Het roken van e-sigaretten zou meer schade aan het lichaam toebrengen dan aanvankelijk werd  angenomen. Uit onderzoek blijkt dat de dampen die vrijkomen bij het roken van e-sigaretten mogelijk belangrijke immuun cellen beschadigen. Voor het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Thorax, hebben de onderzoekers long weefselmonsters afgenomen van acht personen die niet roken. De onderzoekers bootste e-roken na middels een mechanisme. Hiermee bekeken zij de invloed van e-sigaretten op het gezonde weefsel. De onderzoekers ontdekten dat de dampen die vrijkomen bij het roken van de e-sigaretten ontstekingen teweegbrengen en ook de activiteit van de alveolaire macrofagen doen verminderen. Dit zijn cellen die potentieel schadelijke stofdeeltjes, bacteriën en allergenen verwijderen.

Wil je meer weten over de schadelijkheid van e-sigaretten of maak je je zorgen om jouw eigen gebruik of dat van iemand anders, neem dan contact op met Youz