Go to top
Sla inhoud over

XTC-gebruik alles behalve onschuldig

2 april 2019

Het XTC-gebruik in Nederland is met name hoog onder 17-18 jarige scholieren. In totaal heeft 7,6% van de volwassenen (18+) ook gebruikt, ten opzichte van 7,1% van de 17-18 jarige scholieren. Als je dit vergelijkt met het gebruik van de afgelopen maand 1% (18+) en 3,4% (scholieren), dan is dit een groot verschil.

Dit gebruik heeft effect op het geheugen. Bij (zware) gebruikers is te zien dat ze fors lager scoren op een geheugentaak al op het moment dat ze net beginnen. Met als gevolg dat gebruikers beperkt zijn in hun cognitieve mogelijkheden. Hierdoor zullen ze waarschijnlijk ook minder succesvol zijn in hun schoolprestaties en veeleisende beroepen.

De grootste angst bij gebruikers zijn vervuilde pillen, echter is het middel MDMA juist verantwoordelijk voor de gezondheidsproblemen. De Xtc-pillen bevatten steeds hogere MDMA hoeveelheiden, wat zorgt voor problemen en soms zelfs met dodelijke afloop.

Legaliseren maakt het gebruik niet veiliger, maar kan de controle wel verbeteren. Belangrijker is om eerst te onderzoeken wat de schade is van XTC op de lange termijn. Dit bij zowel lichte als zware gebruikers. Pas dan kan er een overweging gemaakt worden of legaliseren een oplossing is voor het huidige gebruik.

Het gehele artikel is hier terug te vinden.