Go to top
Sla inhoud over

De cijfers

Internet

Jongeren besteden de meeste tijd op het internet aan het versturen van tekstberichten gevolgd door social media en mailen. De smartphone en laptop/netbook zijn het populaitrste middel onder gebruikers in de leeftijd van 12 tot 25 jaar om interent op te gebruiken. Hierbij zijn de verschillen tussen jongens en meisjes niet groot. Dit is bij de console/spelcomputer wel het geval. Jongens maken hier met 70,3% meer gebruik van dan meisjes 46,5%.

Bron: Jeugdmonitor (StatLine, 2020)

Gamen

Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar spelen 88 procent van de jongens games en 33 procent van de meisjes. (Bron: onderzoek Lemmens 2007-2009).  Het meest worden offline games en browsergames gespeeld. Maar het meeste tijd wordt besteed aan online spellen (zoals World of Warcraft, Runescape en Call of Duty).

In het basisonderwijs gamet 89% van de scholieren wel eens en 38% doet dit dagelijks. In het voortgezet onderwijs gamet 75% wel eens en 27% dagelijks. Met name jongens in het voorgezet onderwijs gamen vaker en langer dan meisjes. 2,5% van de scholieren voldoen aan de criteria voor problematisch gamen.

Bron: Jeugd en riskant gedrag (Trimbos instituut, 2019)

Smartphone

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 88% van de Nederlandse bevolking een smartphone bezig. Dit is tenopzichte van 2012 (43%) verdubbeld. Als Nederlanders zitten we gemiddeld 2 uur en 15 minuten gemiddeld per dag op onze smartphone. Omgerekend is dit ongeveer 1 maand per jaar.

Bron: Individuals - mobile internet access (Eurostat, 2020) & Smartphone gebruik (DirectResearch, 2019)

Social media

De drie meest populaire applicaties in Nederland zijn: Whatsapp gevolgd door Facebook en Youtube. Opvallend is dat hier de populaire apps als Tiktok en Snapchat ontbreken. Beide apps zijn populair onder jongeren, maar heeft minder gebruikers dan de andere applicaties. Whatsapp heeft in Nederland in 2020 12,1 miljoen gebruikers. Snapchat heeft 2,7 miljoen gebruikers in Nederland en Tiktok 0,7 miljoen. Tiktok is een app die vooral populair is onder jongeren van 6 tot 16 jaar.

In groep 7 en 8 van het basisonderwijs gebruikt 49% dagelijks of bijna dagelijk social media. In het voorgezet onderwijs (12 tot en met 16 jaar) is dit 84%. Meisjes maken meer gebruik van social media, dit is ook terug te zien in het percentage (3%) problematisch gebruik van sociale media. 

Bron: Nationaal Social Media Onderzoek 2020 (Newcom, 2020) & Jeugd en riskant gedrag (Trimbos instituut, 2019)