Go to top
Sla inhoud over

Ketamine

Ketamine is ontwikkeld in de jaren 60 als verdovend geneesmiddel. In 1970 werd het een partydrug en kreeg het namen als; special K, vitamine K en Keth. Rond 1990 is het via de partyscene van Amerika naar Europa gekomen.

Ketamine is een middel dat juist de hartslag en bloeddruk verhoogt terwijl het een verdovend middel is. Daarom wordt het in de geneeswereld als verdovingsmiddel ingezet bij kinderen en bij ouderen, zodat de ademhaling niet verstoort wordt en het een ´veilige´ manier van verdoven is voor tijdens een chirurgische operatie. Ketamine heeft wel veel risico´s als het meerdere keren achter elkaar gebruikt wordt.

Ketamine is voor 2010 voornamelijk op de drugsmarkt gekomen via de legale sector. Ketamine werd weggehaald uit apothekers of dierenartspraktijken of werd vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. Na 2010 is het voornamelijk geïmporteerd uit Aziatische landen.

Ketamine valt onder de geneesmiddelenwet. Dit betekend dat Ketamine (als vloeistof) op recept verkrijgbaar is. Vrije verkoop en handel is verboden.

Vorm

Ketamine komt voor in vloeistof, ampullen of poeder. In de geneesmiddelenwereld wordt Ketamine vooral gebruikt in vloeistof vorm. Op het moment dat het in de partyscene voorkomt, wordt het vaak gebruikt in poedervorm. Het poeder wordt gesnoven. Dit poeder wordt zo gecreëerd doordat de vloeistof wordt verdampt en zo ontstaat er poeder.

Werking

Als ketamine gesnoven wordt, houdt de werking ongeveer een uur aan, gebruikers snuiven regelmatig bij waardoor het effect veel langer duurt, het na effect kan tot nog 2 uur daarna duren. Het bijsnuiven wordt ook wel stapelen genoemd, hierdoor wordt het effect van de ketamine steeds heftiger. Het gevaar van Ketamine zit hem in de verdovende werking en het tripachtige effect.

Ketamine kan een hallucinerend effect geven, een droomachtige staat. De gebruiker is vaak gedesoriënteerd, snel afgeleid en niet aanspreekbaar. Het gevoel in de ledenmaten (benen en armen) kan verminderen, er kan een zwaar gevoel ontstaan. Er kan een gevoel zijn van niet meer weten waar het eigen lichaam begint en waar het lichaam van de ander is.  Verder kan de trip zo ver gaan, dat er een out-of-body experience ontstaat. Deze ervaring of enkel de hallucinerende ervaring kan ervoor zorgen dat er een psychose opgewekt wordt als de gebruiker daarvoor gevoelig is. Ketamine zorgt voor een verhoogde hartslag, een toename in de speekselproductie en het verwijde de luchtwegen. Daarnaast is het effect van de Ketmine die is ingenomen afhankelijk van de set, setting en hoeveelheid van de ketamine.

Risico´s

Na inname neemt de speekselproductie toe, kunnen gebruikers misselijk worden, moeten overgeven en doordat er een verdoving is in de rest van het lichaam, kan het zo zijn dat gebruikers stikken in hun eigen speeksel of braaksel.  Het risico op hart en vaatziekten kan toenemen na gebruik van ketamine, met name voor gebruikers met bestaande hart en vaatziekten. Dit omdat ketamine de hartslag en de bloeddruk verhoogt.

Ketamine kan ervoor zorgen dat je in een psychose terecht komt. Het gevoel dat ontstaat na het gebruik van Ketamine kan erg veel lijken op een psychotische toestand als schizofrenie. De verstoorde gedachtegang, hersenspinsels en het afgevlakte gevoel wat schizofrenie heeft, kan door ketamine opgewekt worden.

Hoge doses ketamine kan voor hersenschade zorgen en voor geheugenproblemen op de lange termijn. Ketamine kan al na een paar keer gebruiken een afhankelijkheidsgevoel opwekken. Gebruikers geven aan dat ze dus meer willen gebruiken, het kan een bepaalde mate van tolerantie geven, waardoor de gebruiker iedere keer meer gaat gebruiken. Het betekend dat gebruikers geestelijk afhankelijk kunnen worden en de controle over het gebruik verliezen.

Combineren

Het combineren van Ketamine kan levensgevaarlijk zijn. Voornamelijk het combineren met verdovende middelen, zoals alcohol. Door de verdovende werking van alcohol en de verdovende werking van ketamine kan er mogelijk een onderdrukking van de ademhaling optreden. Wat betekend dat de ademhaling stopt. Het combineren van ketamine met stimulerende middelen zoals cocaïne kan riskant zijn voor personen met hart en vaatziekten.