Componence Asset List

26 oktober 2022

pexels-engin-akyurt-1672304.jpg
Op 7 november start de alcoholactieweek van de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’. Tijdens deze campagne is er aandacht voor bewustwording rondom alcoholgebruik.

Elk jaar zijn er campagnes die zich richten op de bewustwording rondom alcohol gebruik. ‘Zien drinken, doet drinken’ heeft ook dit jaar weer een nieuw filmpje gemaakt. Hierbij de link naar het nieuwe filmpje van de campagne: (3) Zien Drinken, Doet Drinken Campagne Video - YouTube.

Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van invloed die zijn met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming over alcohol. De beeldvorming van kinderen over alcohol is erg belangrijk voor het latere drinkgedrag van kinderen. Kinderen krijgen van als kind al een duidelijke associatie ingeprent van hoe alcohol hoort bij gezelligheid.

Tijdens de campagne wordt er ook aandacht geschonken aan de invloed van alcohol reclames op televisie, sociale media en in de supermarkt. Daarin worden ouders ook bewuster gemaakt en wordt er geprobeerd handvatten te bieden hoe ze dit met kinderen op kunnen pakken.

Het onderzoeksinstituut Trimbos combineert elk jaar alle literatuur die zich richt op deze thema’s. Zo zijn er bijvoorbeeld in onderzoek de volgende verbanden gevonden omtrent opvoeden en ouders:

  • Kinderen van ouders die drinken hebben een grotere kans om (op jongere leeftijd) te beginnen met drinken en degenen die drinken, drinken grotere hoeveelheden
  • Met name het alcoholgebruik van ouders in het bijzijn van het kind en het zien van de effecten van alcohol op de ouder lijkt van invloed op het toekomstig alcoholgebruik van het kind.
  • Kinderen die hun ouders zien drinken, ontwikkelen gemiddeld positievere verwachtingen over alcoholgebruik vergeleken met kinderen die hun ouders niet zien drinken

Dit soort conclusies laten zien dat ouders veel meer invloed hebben op de attitude van kinderen ten opzichte van alcohol dan zij vaak denken. Enkele conclusies ten aanzien van vrienden, leeftijdsgenoten en media zijn als volgt geformuleerd:

  • Jongeren die hun vrienden en leeftijdsgenoten zien drinken, hebben een grotere kans om zelf eerder alcohol te gaan drinken en later meer alcohol te drinken.
  • Blootstelling van jongeren aan alcoholreclame hangt samen met een grotere kans op beginnen met alcoholgebruik en, onder degenen die al drinken, met meer alcoholgebruik.
  • De mate waarin alcoholreclame samenhangt met het drinkgedrag van jongeren lijkt mede bepaald te worden door het thema van de marketingboodschap. Veel alcoholmarketing heeft een ‘feest’ thema dat vooral voor jongeren aantrekkelijk lijkt.

Het volledige rapport met nog meer conclusies is hier te vinden
PM0299 Publiekssamenvatting Zien drinken doet drinken.pdf (trimbos.nl)