Componence Asset List

14 juni 2024

Geweld+artikel.jpeg
Uit een onderzoek van RTL nieuws blijkt dat middelbare scholen te maken hebben met steeds heftiger wordende incidenten.

. De onderwijsinspectie heeft het hoogst aantal veiligheidsmeldingen ooit ontvangen en verhoogt daarom het toezicht op scholen. Op de ruim 1200 middelbare schoolvestigingen is in twee jaar tijd het aantal signalen over fysieke en sociale onveiligheid verdrievoudigd. Het gaat dan bijvoorbeeld over wapenbezit of geëscaleerde ruzies, waar soms letsel uit voortkomt.

Onderwijsexperts, schooldirecteuren en leraren zeggen tegen RTL Nieuws dat 'de straatcultuur' de schoolmuren is binnengeslopen. Ook spreken ze van 'verharde omgangsvormen' en van 'criminaliteit'. Onderwijsdeskundige Leon Meijs heeft de Wijschool-methode ontwikkeld. Dit is een aanpak die schoolbesturen en docenten helpt om de veiligheid op school te vergroten. Er zijn momenteel 13 middelbare scholen die de methode van Meijs volgen. Deze scholen houden hun leerlingen structureel in de gaten, om vroeg te kunnen ingrijpen wanneer ze ten prooi vallen aan bijvoorbeeld criminaliteit, misbruik of radicalisering. 

Uit een promotieonderzoek van criminoloog Jennifer van den Broek is gebleken dat veel middelbare scholen onvoldoende zijn voorbereid op zaken als drugshandel, uitbuiting, geweld of andere vormen van criminaliteit.

Slechts een derde van de docenten zegt goed te weten op welke signalen van crimineel gedrag ze moeten letten. Docenten en medewerkers vinden dat ze op dit vlak onvoldoende getraind worden, blijkt uit de enquête die is uitgezet bij bijna 1000 leraren tijdens haar onderzoek.  "Van hen zegt 91 procent dat ze extra moeten worden voorgelicht, maar in de praktijk heeft slechts 6 procent een training gehad. Daaruit blijkt wel dat criminaliteit op school nog niet overal op de kaart staat." Hier is dus nog winst te behalen voor veel scholen.

Om middelengebruik op de kaart te zetten is het Helder op School programma ontwikkeld door het Trimbos Instituut. Preventiewerkers van Youz kunnen scholen begeleiden met het implementeren van dit programma. Kijk voor meer informatie op Helder op School - Trimbos-instituut.

Bron: Prostitutie, drugs en vechtpartijen: meer heftige incidenten op middelbare scholen | RTL Nieuws | RTL.nl