Componence Asset List

28 mei 2021

Cannabis-1+%281%29.jpg
Het Erasmus Magazine heeft een onderzoek gedaan onder meer dan 373 studenten van de universiteit. Daaruit blijkt dat meer studenten zijn gaan blowen, maar minder XTC en alcohol zijn gebruiken. Dit zou onder andere komen door de verveling in de coronacrisis. 

Het blijkt niet goed te gaan met de mentale gezondheid van studenten in de coronacrisis. Zo geeft Elmer Smaling, van het magazine, aan: "Als je op zo'n klein kamertje zit, gaat het al snel wat minder met je." (www.rijnmond.nl, 2021).  Uit het onderzoek blijkt verder dat het alcoholgebruik wel gedaald is, maar niet heel veel. Zo drinken vrouwen gemiddeld 7 glazen i.p.v. 8 glazen en mannen bij mannen is het zelfs een klein beetje gestegen.

Reden tot zorgen, omdat middelengebruik geen reden zou moeten zijn om de mentale gezondheid te verbeteren. Het kan er juist voor zorgen dat het alleen maar verslechterd. Daarnaast speelt een groot stuk verveling ook mee en om niet elke avond het zelfde te laten zijn. 

Daarnaast wordt er nog in het artikel omschreven: Het alcohol- en drugsgebruik kan reden tot zorgen zijn, laat hoogleraar Klinische Psychologie en verslavingsdeskundige Ingmar Franken weten. "Er zijn twee gevaren. Het ene is dat er een soort rebound effect plaatsvindt. Dat als het land weer opengaat, er veel meer drugs worden gebruikt. Mensen gaan inhalen wat ze een jaar niet hebben kunnen doen. Het is lastig te voorspellen, maar ik verwacht dat dat een korte termijneffect is en dat zou een risico kunnen zijn."

Voor het volledige artikel klik hier.